محدودیت های جدید همراه بردن وسایل الکترونیکی در پروازها: اقدام ضروری یا احتیاطی؟

02 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بریتانیا روز سه شنبه با تبعیت از ایالات متحده همراه داشتن برخی وسایل الکترونیکی را به داخل کابین مسافران هواپیما در پروازها از چندین کشور خاورمیانه و آفریقا ممنوع کرد. بنا به مقررات جدید وسایل بزرگتر از تلفن همراه باید به قسمت بار سپرده شود.