هزینه تعمیر و ساخت دیوار مرزی با مکزیک در بودجه جاری

11 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا می گوید بودجه سال جاری آمریکا که هفته پیش به تصویب کنگره رسید هزینه تعمیر و ساخت ۱۶۱ کیلومتر دیوار مرزی با مکزیک را تأمین خواهد کرد.