نسخه کامل سخنان آنتونی بلینکن در اعلام خروج نظامی آمریکا از افغانستان

26 فروردین 1400