آمریکاییان آفريقايی تبار کنگره آمریکا خواستار عذرخواهی ترامپ از اوباما شدند

27 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اعضای فراکسيون آمریکاییان آفريقايی تبار در کنگره آمريکا از دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوريخواه خواسته اند از باراک اوباما نخستين رئيس جمهوری آفريقايی تبار آمريکا به خاطر ۵ سال سردمداری شايعات مربوط به غيرآمريکايی بودن وی معذرت بخواهد.