کاهش درآمد بیل کازبی

07 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگرچه به بیل کازبی، شخصیت مشهور تلویزیونی که از سوی برخی به تجاوز جنسی متهم شده است اتهام جنایی وارد نشده، اما حرفه او به خطر افتاده و درآمدهایی را که از منابع مختلف بدست می آورد از دست داده است.