گفتگو با دو کارشناس آمریکایی درباره منطق پشت تصمیم دولت بایدن برای خروج از افغانستان

11 اردیبهشت 1400
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.