نسخه کامل سخنرانی جو بایدن بعد از سوگند ریاست جمهوری؛ وعده اتحاد و مسیر جدید برای آمریکا

02 بهمن 1399