تمدید فرمان وضعیت اضطراری ملی علیه ایران توسط پرزیدنت بایدن همزمان با تاکید بر دیپلماسی

17 اسفند 1399