آیا برنامه‌های دولت جو بایدن برای مقابله با گرمایش زمین باعث جیره‌بندی همبرگر می‌شود؟

19 اردیبهشت 1400