هدف جدید پرزیدنت بایدن برای واکسیناسیون در آمریکا؛ ۷۰ درصد واکسیناسیون کل کشور تا دو ماه دیگر

15 اردیبهشت 1400