سخنرانی کوتاه جو بایدن در شب انتخابات؛ احساس خوبی داریم و منتظر می‌مانیم

14 آبان 1399