کاهش نسل زنبور عسل در آمریکا

31 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نسل زنبور عسل در ایالات متحده بدلیل بیماری، استفاده از مواد حشره کش، زمین های زیر کشت و برخی انگل ها رو به کاهش است. دانشمندان تلاش می کنند در پژوهشی کار گرده افشانی زنبورهای عسل را به زنبورهای وحشی محلی محول کنند. لازمه این کار تحقیق بیشتر در مورد زندگی زنبورهای وحشی است.