طرفداران مسابقه ریش و سبیل در نیویورک گردهم آمدند

16 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نیویورک امروز، شنبه، صحنه گردهمایی صدها نفر از سراسر آمريکا برای شرکت در مسابقه ملی و سالانۀ ريش و سبيل بود. برخی از شرکت کنندگان حضور در اين مسابقه را نوعی سرگرمی می دانند.