اعمال مقررات رفت و آمد شبانه در بالتیمور

09 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بالتیمور در پی اعمال مقررات منع رفت و آمد، شب نسبتا آرامی را پشت سر گذاشت. بجز پرتاب چند بطری آب توسط تظاهرکنندگان و شلیک تعدادی بمب های دودزا توسط پلیس، خویشتنداری هر دو طرف اجازه تکرار آشوب و تخریب دوشنبه شب در بالتیمور را نداد.