بحرین چهارمین کشوری بود که مایک پمپئو در آن حضور یافت؛ مذاکره درباره خطر نفوذ ایران

21 دی 1397