ماشین کادیلاک که می‌تواند پرواز کند؛ نوآوری جنرال موتورز آمریکا برای آینده

25 دی 1399