تلاش دادستانهای آمریکا برای کاهش تهدیدها علیه مسلمانان

26 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

دادستان های ارشد ۱۱ ایالت آمریکا، مبارزاتی را برای مقابله با تهدیدهایی علیه آمریکاییان مسلمان تبار در ایالت‌های خود آغاز کرده اند.