انتقاد وزیر دفاع آمریکا از نظامی شدن اوضاع در جزایر مورد اختلاف دریای جنوبی چین

12 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جیم متیس، وزیر دفاع آمریکا ضمن انتقادی شدید از نظامی شدن اوضاع در جزایر مورد اختلاف دریای جنوبی چین، هدف دولت چین از استقرار سامانه های تسلیحاتی در آن منطقه را، اقدامی در جهت ارعاب و تهدید همسایگان چین دانسته است.