«یکی از میان همه»را فقط باید از آسمان واشنگتن دید

10 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تصویر صورت یک مرد جوان که بر روی زمین نقش شده دو و نیم هکتار فضای باز در مرکز واشنگتن را که مرکز موزه ها و بناهای یادبود ملی آمریکا است اشغال کرده است. هنرمندی که این اثر را خلق کرده می گوید هدفش جلب توجه به گوناگونی و تنوع مردم این سرزمین دارد