ساخت دستگاهی بعنوان ریه مصنوعی در دانشگاه پیتسبورگ آمریکا

14 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

متخصصان دانشکده پزشکی دانشگاه پیتسبورگ آمریکا دستگاهی بعنوان ریه مصنوعی ساخته اند که خارج از بدن نصب می شود و بیمار را از خطر مرگ ناشی از ناتوانی ریه نجات می دهد. بیماری که حتی جراحی ریه نتوانسته است وضع او را بهبود بخشد نخستین بیماری است که از این دستگاه استفاده می کند.