آغاز فصل حراج آثار هنری در دو حراج کریستی و ساتبی در نیویورک

13 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

فصل حراج آثار هنری در دو خانه حراج بزرگ نیویورک کریستی و ساتبی آغاز شد. جایی که کارهای هنری هنرمندان مشهور بین المللی به ارزش میلیون ها دلار خرید و فروش می شود.