محاکمه رضا ضراب در نیویورک

10 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آغاز محاکمه رضا ضراب، بازرگان ایرانی تبار شهروند ترکیه، در دادگاهی در آمریکا، بار دیگر پرونده فسادی مالی در مناسبات ایران و ترکیه را گشوده است، که به گزارش رادیوی آزاد اروپا می تواند بسیاری از نکات مسکوت در این پرونده را روشن کند.