آموزگاران زبان های مهم در مدارس آمریکا

07 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

قانون خاصی برای آموزش زبانهای خارجی در آمریکا وجود ندارد. یعنی در حالیکه دانش آموزان کشورهای دیگر باید حداقل یک زبان خارجی را به عنوان واحد درسی بگذرانند، دانش آموزان آمریکایی براساس منطقه آموزشی خود شاید نیازی به این کار نداشته باشند.