تجمع مخالفان مجازات اعدام در آرکانزا

26 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آمریکا مخالفان مجازات مرگ برای ابراز مخالفت با برنامه دولت ایالتی آرکانزا که می خواهد احکام اعدام را در مورد هفت زندانی محکوم تا دو هفته دیگر به اجرا بگذارد. دیروز مجددا در مقابل مقر قانونگذاری این ایالت تجمعی اعتراضی برگزار کردند.