کشمکش اپل و دستگاه قضایی آمریکا بر سر شکستن قفل تلفن عامل کشتار تروریستی

06 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شرکت اپل می گوید موضعش همچنان خودداری از شکستن کد موبایل عامل حمله تروریستی در شهر سان برناردینو و در اختیار گذاشتن اطلاعات به اف بی آی است.