افزایش تهدید علیه یهودیان نیویورک با هدف ایجاد وحشت و هراس

14 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پلیس نیویورک می گوید، تهدید های اخیر علیه یهودیان در این شهر بیشتر با هدف ایجاد وحشت و هراس انجام شده است و عملی سازمان یافته وتروریستی نیست.