تفنگدار پیشین ارتش آمریکا به حبس ابد محکوم شد

06 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آمریکا، هیات منصفه دادگاهی در ایالت تکزاس، یک عضو پیشین نیروی تفنگداران دریائی آمریکا را، که به اتهام شلیک منجر به مرگ یک تک تیرانداز عضو پیشین همین نیرو و دوست او، محاکمه می شد، مجرم شناخت، و او را به حبس ابد، بدون امکان بخشودگی، محکوم کرد.