به مناسبت روز استقلال آمریکا؛ نگاهی به تلاش ها برای تغییر قانون اساسی

12 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

آرشیو ملی ایالات متحده هر سال به مناسبت ۴ ژوییه روز استقلال این کشور رویدادی را سازمان می دهد. رویداد امسال این نهاد به نام «اصلاح آمریکا» داستان هزاران تلاش نافرجام برای تغییر قانون اساسی این کشور است. اصول بنیادی و شیوه هایی که ایالات متحده با ان اداره می شود.