فرزند محمدعلی بوکسور فقید در کنگره: مانع ارزیابی نژادی مردم شوید

20 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علی، پسر محمد علی قهرمان پیشین مشت زنی جهان در جلسه ای که دیروز در کنگره آمریکا درباره جریان نگهداشته شدن او در فرودگاه فلوریدا هنگام بازگشت از سفر خارج به دلیل مسلمان بودنش تشکیل شده بود، به قانونگزاران گفت باید قانونی فراهم شود که جلوی ارزیابی های مردم از نظر نژادی گرفته شود.