دانشمندان می گویند می توان ایدز را تا سال ۲۰۳۰ ریشه کن کرد

12 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آستانه برگزاری سی و یکمین کنفرانس بین المللی ایدز، متخصصان بهداشتی می گویند، هدف پایان دادن به این بیماری تا سال ۲۰۳۰ قابل دسترسی است. بیماری ای که هنوز ۳۶ میلیون نفر از مردم دنیا به آن مبتلا هستد. گزارش شیده رضایی