کریستینا آگیلرا در بخش موسیقی رپ نیز نامزد دریافت جایزه گرمی شده است

14 بهمن 1397