نهادهای آمریکایی می‌گویند واکسن تک‌دز ساخت شرکت «جانسون اند جانسون» کم‌خطر است؛ تاثیر تا ۶۰ درصد

09 اسفند 1399