چرا برخی طرفدار حضور بخش خصوصی در جنگ افغانستان هستند

21 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که کاخ سفید، در حال بازنگری استراتژی خود در درگیری های افغانستان است، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا طرح خصوصی سازی جنگ را در آن کشور بررسی می کند.