نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان مذاکرات با طالبان را «سازنده» توصیف کرده است

09 اسفند 1397