بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

11 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان ملل متحد و مقام های افغانستان، روز شنبه، بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری را آغاز کردند. بازشماری آرا در پی تاخیر های مکرر، در اعلام نتایج رای گیری آغاز شده و گفته می شود، تاخیر بیشتر ، می تواند، آینده کشور و انتقال صلح آمیز قدرت را با خطر روبرو کن