بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

08 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اختلاف بر سر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میان دو نامزد رقیب همچنان ادامه دارد و مقام های سازمان ملل متحد می گویند بازشماری آرا زودتر از نوزدهم شهریور روشن نخواهد شد.