ژنرال جان نیکلسون: سیاست ترامپ، دشمنان را به راهبرد مذاکره در افغانستان وادار کرد

01 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

فرمانده نیروهای آمریکایی و چند ملیتی مستقر در افغانستان می گوید در اجرای راهبرد پرزیدنت دونالد ترامپ در مورد افغانستان پیشرفتهایی حاصل شده است. ژنرال جان نیکلسون می گوید از مهمترین نتیجه اجرای راهبرد پرزیدنت ترامپ؛ مجاب شدن دشمن به دستیابی به سازش است.