تفنگداران دریایی آمریکا به هلمند باز می گردند

10 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

واحدی از تفنگداران دریائی آمریکا پس از سه سال بار دیگر در ولایت هلمند افغانستان مستقر شده است. این واحد از سربازان آمریکائی نیز که بخشی از نیروهای تحت رهبری ناتو ست در اصل به منظور «کمک به آموزش نظامی سربازان ارتش افغانستان» به ولایت هلمند مراجعت کرده است.