راهکار فرمانده جدید نیروهای آمریکا در افغانستان برای شکست طالبان

27 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فرمانده جدید نیروهای آمریکایی در افغانستان ارزیابی خود از اوضاع آن کشور را ارائه کرد. ژنرال جان نیکلسون که سه ماه است فرماندهی نیروهای آمریکا در افغانستان را برعهده دارد، راهکارش برای شکست طالبان را در غالب یک گزارش محرمانه در اختیار مقام های های ارشد نظامی و سیاسی آمریکا گذاشته است.