دولت ترامپ به دنبال ابقای نیروهای آمریکایی در افغانستان

06 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت پرزیدنت ترامپ، به دنبال دلیلی برای نگه داشتن نیروهای آمریکایی در افغانستان پس از ۱۶ سال جنگ در آن کشور است. در همین حال مقامات آمریکایی گزینه هایی همچون گفتگو با طرفین درگیر در جنگ را برای برقراری ثبات و پیشبرد صلح در افغنستان بررسی می کنند.