حمایت آمریکا از از آتش بس کابل با طالبان

17 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

وزیر خارجه آمریکا و فرمانده ارشد نیروهای آمریکا در افغانستان امروز اعلام کردند این نیروها آتش بس یک هفته ای با طالبان را که از سوی دولت افغانستان اعلام شده محترم خواهند شمرد.