گفتگو با خبرنگار صدای آمریکا در پاکستان درباره هواپیمای آمریکایی سرنگون شده در غزنی

08 بهمن 1398