پایان هشتمین دور مذاکرات آمریکا و طالبان؛ افغانستان ۳۵ زندانی طالبان را آزاد کرد

22 مرداد 1398