گفتگو با وزیر کشور پیشین افغانستان درباره لغو دیدار پرزیدنت ترامپ و سران طالبان

18 شهریور 1398