پمپئو: ماموریت افغانستان را طوری به سرانجام می‌رسانیم که تهدید علیه مردم آمریکا کاهش یابد

18 شهریور 1398