کمرنگ شدن امیدها برای دستیابی به توافق صلح با طالبان

20 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پس از این که مقام های آمریکا برخی گزارش ها درباره پذیرش چارچوب یک توافق صلح با طالبان را رد کردند، امیدها برای دستیابی به صلح در مذاکره با این گروه اسلامگرا، کمرنگ شد.