جشن طرفداران آزادی سقط جنین در مقابل دیوان عالی آمریکا

08 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هوادارن آزادی سقط جنین، تصمیم دیوان عالی کشور آمریکا مبنی بر لغو قانون سقط جنین در ایالت تگزاس را، گامی مهم می دانند. قانون سختگیرانه سقط جنین در تگزاس در سال ۲۰۱۳ با حمایت قانونگزاران جمهوریخواه تصویب و اجرایی شد. گزارش شیده رضایی