گزارش شهلا آراسته از ادامه جدال بر سر دیوار مرزی بین کاخ سفید و دموکراتهای کنگره

06 فروردین 1398