ایده یک نقاش برای رسم چهره یک زن پیشرو در مبارزه با برده‌داری روی اسکناس‌های ۲۰ دلاری آمریکا

06 اسفند 1398