فعالان حقوق بشری خواستار توقف طرح جدید پرزیدنت ترامپ برای قانون پناهندگی مهاجران هستند

27 تیر 1398